Elokuvakeskus Botnia ry

Elokuvakeskus Botnia ry (Filmcentrum Botnia rf) perustettiin Vaasassa Opetusministeriöltä saadun tuen turvin 23.3.2007. Elokuvakeskuksen kotipaikka on Vaasa ja sen toiminta-alueena on Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.

Vuonna 2018 yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Jukka-Rajala Granstubb (Maalahti), hallituksen jäseninä ovat Marita Nyrhinen (Seinäjoki), Klas Fransberg (Vaasa) ja Taina Vanharanta (Vaasa), varajäseninä Mikko Manninen (Vaasa) ja Heikki Korhonen (Seinäjoki) 

Elokuvakeskus Botnia on kolmen maakunnan yhteinen elokuvakeskus, joka pyrkii edistämään alueen elokuvakulttuuria. Elokuvakeskus järjestää esimerkiksi elokuvatapahtumia, -seminaareja ja -festivaaleja sekä harjoittaa elokuvakulttuurin tallennus- ja tutkimustoimintaa ja mediakasvatusta.

Elokuvakeskus Botnia ry (Filmcentrum Botnia rf) on kaksikielinen, ja se palvelee myös ruotsinkielistä väestöä. Tällöin elokuvakeskus toimii yhteistyössä Finlandssvenskt filmcentrum rf:n kanssa. Elokuvakeskuksen rooli vaihtelee eri projekteissa itse järjestäjästä koordinoijaan, neuvoa-antavaan tai hanketta muulla tavoin tukevaan osapuoleen sekä yleisesti kontaktiverkostoijana elokuvakulttuurin saralla.

Filmcentrum Botnia rf

Filmcentrum Botnia rf (Elokuvakeskus Botnia ry) höll sitt grundande möte den 23.3.2007 i Vasa och de österbottniska kommunerna fick ett eget filmcentrum. Filmcentrum Botnias hemort är Vasa och verksamhetsområdet är Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

År 2018 Jukka-Rajala Granstubb (Malax), är föreningens ordförande och styrelsens övriga medlemmar är Marita Nyrhinen (Seinäjoki), Klas Fransberg (Vasa) och Taina Vanharanta (Vaasa).  Suppleanter är Heikki Korhonen (Seinäjoki) och Mikko Manninen (Vasa).

Filmcentrets ändamål är att öka mediaforskningen och ordna filmföreställningar, -festivaler och evenemang. Filmcentrum Botnia deltar också i olika projekt. Det forskar i och uppbevarar filmkultur och är verksam som databank inom branschen. Filmcentrum Botnia är tvåspråkigt och det samarbetar med Finlandssvenskt Filmcentrum rf. Det kompletterar och stöder den redan existerande verksamheten och skapar också verksamhetsmöjligheter för nya projekt.