Wildlife Vaasa


Kansainvälinen Wildlife luontoelokuvafestivaali järjestetään Vaasassa joka toinen vuosi. Vuonna 2002 ensimmäisen kerran järjestetyn festivaalin merkitys on kasvanut ja saanut kiitosta osallistujilta, delegaateilta, medialta ja myös yleisöltä.

 Wildlife Vaasa luontoelokuvafestivaalin sivut

Wildlife naturfilmsfestivalen startade år 2002 och hålls i Vasa vartannat år.  Festivalen har vuxit och fått beröm av deltagare, delegater, media och också av allmänheten.

Wildlife naturfilmsfestivalen