1.3.2015

Mid Nordic Film Pitch 2015Vanha-old.

Keskipohjolan elokuvapalkinto jaetaan huhtikuussa Norjan Trondheimissa, Minimalen-festivaaleilla. Kilpailun järjestää Keskipohjolan elokuvaverkosto: suomalais-ruotsalais-norjalainen yhteistyöverkosto, johon kuuluu viisi aluetta: Keski-Suomi, Pohjanmaa, Länsi-Norlanti, Jämtland ja Trøndelag.

 Det mittnordiska filmpriset delas ut i april under Minimalen-festivalen i Trondheim. Tävlingen arrangeras av det Mittnordiska filmnätverket, som grundats av Mittnordenkommittén. Nätverket är ett samarbetsorgan för filmare från Mellersta Finland, Österbotten, Västra Norrland, Jämtland och Tröndelag.