8.6.2014

Wildlife Vasa internationella naturfilmsfestival: deadline för anmälan av film är 1.7.


Wildlife Vasa internationella naturfilmsfestival, som ordnas vartannat år, kommer i höst 1. - 5. oktober att hålla sin åttonde festival.

Festivaltemat för år 2014 är mediefostran, förmedling av vetenskapliga rön i natur-och vetenskapsfilmer, Unescos världsnaturarv samt kulturturism.

I syfte att väcka allmänhetens medvetenhet om naturfrågor samt uppmuntra deltagande i en global dialog,välkomnar Wildlife Vaasa 2014 nya filmer (2011 och senare) som presenterar aspekter av naturhistoria, vetenskap och miljö. Festivalen fokuserar den här gången speciellt på filmer som handlar om
vatten (inklusive undervattensfilmer), jordbruk och mat. Barn och ungdom har en egen
tävling. Deadline för anmälan av film är 1.7.

Festivalen är den enda i sitt slag i Skandinavien. Senaste gången, 2012, mottog
festivalen cirka 285 filmer från 45 länder och 135 delegater från 23 länder slöt upp.

Övrig information och regler: http://wildlife.vaasa.fi/index.php/se/