19.2.2014

Martin Karlsson går vidare i Mittnordisk filmtävling

Vasabon Martin Karlsson är en av dem, som kommer att få presentera sin filmidé i den mittnordiska filmpitch-tävlingen i Trondheim den 12 mars. Hans tävlingsbidrag heter ”Sorgen” och handlar om den sorg som uppstår när någon när och kär går bort.

-Syftet med filmen är att öppna ett samtal om saker som kan vara svåra att tala om, säger han.

De övrig två bidragen kommer från Mellersta Finland: Noora Kytöharjus ”Ett delat folk”, som berättar om hur inbördeskriget fortfarande påverkar vår vardag och Oskar Repos och Seija Hakkarinens experimentella framtidsvision ”World X”.

De finländska bidragen har utsetts av en urvalsjury, som gått igenom de elva förslag som skickades in före deadline. Urvalsjuryn bestod av Kaisu Tapaninen från Jyväskylä och Klas Fransberg från Vasa.

De finländska bidragen kommer i Trondheim att tävla med bidrag från Norge och Sverige. Det gäller att under sju minuter presentera sin idé för en jury, bestående av professionella filmare. Första pris är 7 000 €.
Filmtävling arrangeras av det Mittnordiska filmnätverket och Mittnordenkommittén.

Läs mer: Mittnorden.net